În data de 23 octombrie 2023 a intrat in vigoare Legea nr. 284/2023, de modificare a Legii nr. 165/2013 privind finalizarea procedurii de restituire a imobilelor preluate abuziv de stat în perioada regimului comunist.

În mod surprinzator, prin noua reglementare se introduce un nou articol în cuprinsul legii 165/2013 – art. 431 – potrivit căruia (1)Persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită şi care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Prin art. III din legea 284/2023 se prevede că cererile formulate în baza art. 431 se depun în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Noua reglementare nu lămurește în termeni clari condițiile la care se referă, astfel că îi va reveni practicii judiciare rolul de trasare a cazurilor de aplicare concretă. Totuși, această lege dă o nouă șansă celor care, deși au recunoscută calitatea de persoană îndreptățită prin hotărâre judecătorească irevocabilă / definitivă, ce stabilește existența și întinderea dreptului de proprietate, nu au făcut demersurile legale în termenele inițiale ale Legii 10/2001.

Ținând cont de mențiunile legii, respectiv trimiterea la o hotărâre judecătorească care să cuprindă o analiza asupra deposedării abuzive a unei persoane de un anumit bun din sfera vizată de Legea nr. 10/2001, apreciem că noua reglementare se poate aplica situațiilor în care instanța a fost învestită cu o acțiune în revendicare, ce a fost însă respinsă pe motiv că nu s-a formulat notificare în baza Legii nr. 10/2001.

Întrucât din termenul de formulare a cererii a mai rămas foarte putin timp, este recomandabil ca cei aflați în această situație să aprecieze asupra oportunității de a depune cererea la ANRP.

Pentru lămuriri asupra procedurii de depunere a cererii, puteți contacta Societatea Civilă de Avocați Cincan & Constantin.