Ce poți face dacă comisiile de fond funciar nu au soluționat cererea de retrocedare a terenurilor, potrivit legii 18/1991?

Inițial, legea 165/2013 stabilea prin art. 7 alin. (1) că “până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.”

Curtea Constituțională a intervenit și, prin Decizia nr. 44/31.01.2017, a constatat neconstituționalitatea acestor prevederi, precum și ale art.11 alin. (1) din Legea 165/2013, prin care era instituit termenul înlăuntrul căruia comisia de fond funciar avea obligația de a soluţiona toate cererile de restituire.

În urma acestei decizii nu mai avem prevazută o dată limită până la care aceste comisii ar trebui să analizeze cererile de retrocedare a terenurilor, formulate în baza legii 18/1991 sau a celorlalte acte normative de completare a acesteia, și să dea o soluție de validare sau invalidare a dreptului.

In lipsa unui astfel de termen, persoanele ale căror dosare nu au fost finalizate de comisiile de fond funciar, au posibilitatea de a se adresa instanței de judecată pentru a solicita validarea calității de persoană îndreptățită și astfel de a-și valorifica în natură sau ulterior, prin despăgubiri, drepturile de proprietate.

Pentru aceasta, SCA Cincan & Constantin va poate consilia si reprezenta in instanta!

Contactati-ne la: