Retrocedare a terenurilor, potrivit legii 18/1991

Ce poți face dacă comisiile de fond funciar nu au soluționat cererea de retrocedare a terenurilor, potrivit legii 18/1991? Inițial, legea 165/2013 stabilea prin art. 7 alin. (1) că “până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către [...]