Retrocedarea bunurilor in baza legii 10/2001 – termen limita 30 iunie 2017!

Aparati drepturile de retrocedare a bunurilor! Termenul limita pentru a te adresa instantei de judecata in vederea solutionarii notificarii facute in baza legii 10/2001 va expira la 30 iunie 2017. Termenul impus de Legea 165/2013, pentru solutionarea de catre entitatile investite a cererilor formulate potrivit legii 10/2001, a expirat in data de 1 ianuarie 2017. [...]