Victorie fără precedent obținută de Casa de Avocatură ”Cincan & Constantin” la Curtea de Apel București – recunoașterea participației salariaților la profitul angajatorului.Curtea de Apel București a recunoscut, în dosarul 24286/3/2021, prin hotărâre definitivă, dreptul de participație la profit a foștilor salariați, pensionați ulterior anului în care s-a obținut profitul distribuit, anulând sub acest aspect clauza din Regulamentul angajatorului ce prevedea excluderea acestei categorii de la acordarea beneficiului, pe motiv că nu mai sunt angajați.Soluția este una fără precedent în contextul în care, în practica judiciară, era conturată opinia unanimă a instanțelor în sensul atestării posibilității angajatorului de a exclude de la acordarea dreptului la participația la profit a unor categorii de salariați, care au participat la obținerea acestuia, în anul de referință.Menționam că dreptul angajaților de a le fi repartizată o parte din profit este un drept conferit prin OG 64/2001 pentru angajații din societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome, în condițiile alocării resurselor aferente de către adunarea generală.Solicitarea foștilor salariați, pensionați ulterior, a avut la bază lipsa unor criterii obiective de excludere, lipsa unei justificări rezonabile, precum și discriminarea.Găsiți mai jos extras din Decizia Curții de Apel București ”Admite apelul. Schimbă, în tot, sentința apelantă în sensul admiterii, în parte, a acțiunii, anulării art.1 alin.1.1 din Regulamentul pentru acordarea, diferențierea, diminuarea sau anularea participării la profit a salariaților SPEEH HIDROELECTRICA din data de 10.06.2020 în ceea ce privește categoria salariaților pensionați în anul în care se acorda participarea salariaților la profit. O obligă pe pârâtă să plătească salariaților, care s-au pensionat în anul în care se acordă participarea salariaților la profit, drepturile aferente participației la profit, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație aplicabil la data plății efective, precum și contravaloarea dobânzii legale aferentă acestor drepturi, calculată de la data la care aceste drepturi au devenit scadente (respectiv data plății acestor drepturi către ceilalți salariați ai pârâtei) și până la data plății efective a debitului principal către fiecare dintre reclamanții reprezentați de Sindicat”.

Toate reacţiile:6Tu, Cezara Cioloboc, Daniel Busuioc şi alţi 3