Termenul impus de Legea 165/2013, pentru soluţionarea de către Comisia Naţională pentru Evaluarea Imobilelor a cererilor formulate în baza legii 10/2001, este de 5 ani de la momentul înregistrării dosarului la această entitate (excepţie făcând dosarele aflate deja în analiza Comisiei pînă la data de 13 mai 2013, pentru care perioada de soluţionare a expirat în mai 2018).

După expirarea acestui termen, persoanele interesate au la dispoziţie un termen de doar 6 luni în care se pot adresa instanţei de judecată, pentru constatarea calităţii de persoană îndreptăţită şi întinderea dreptului de despagubire.


SCA CINCAN & CONSTANTIN