Începând cu anul 2013, când a intrat în vigoare legea 165, și până în prezent, am asistat la schimbări majore în ceea ce privește modalitatea de apreciere a valorii despăgubirilor pentru imobilele preluate abuziv în perioada comunistă.

Dacă inițial norma impunea calculul despăgubirilor, datorate beneficiarilor măsurilor compensatorii, în funcție de valoarea grilei notarile din anul 2013, la acest moment, valoarea este stabilită în funcție de grila notarială valabilă pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională ( art. 21 al. 6 din Legea 165/2013, cu luarea în considerare a Deciziei nr. 57/2022 a ICCJ dată în procedura dezlegării unor chestiuni de drept ).

Desigur, nici prevederile anterioare și nici cele actuale nu pot fi catalogate drept echitabile sau, cel puțin, rezonabile, în condițiile în care plata despăgubirilor se face în 5 tranșe anuale.

Este de notorietate că în ultimii ani inflația a atins cote mari, ceea ce a dus la o devalorizare accentuată a despăgubirilor, raportate oricum la o grilă notarială ce nu mai este actuală, cu atât mai mult cu cât, e posibil ca beneficiarii să fi fost nevoiți să apeleze și la instanțe pentru evaluarea corectă a bunurilor. Nu poate fi trecută cu vederea nici suspendarea legală vizată de OUG nr. 90/2023, care a decalat cu 6 luni plata și emiterea titlurilor de plată. E posibilă o nouă astfel de măsură, raportat la situația financiară a României.

Într-o astfel de situație, se naște întrebarea legitimă dacă nu ar fi echitabilă calcularea inflației pentru fiecare tranșă în parte, începând cu data emiterii deciziei de compensare sau, în cazul incidenței grilei notariale din 2013, chiar din acest an și până la data plății efective. Răspunsul la o astfel de întrebare nu se poate afla decât în condițiile în care cei afectați și-ar asuma o acțiune în fața instanțelor din România și, eventual, să se adreseze ulterior CEDO, dacă judecătorii naționali ar fi reticenți la o asemenea soluție.

În opinia noastră, aplicarea inflației la valoarea despăgubirilor este o măsură necesară, menită să atenueze întârzierile nejustificate ale Statului Român în procesul de restituire, având în vedere și argumentele deciziei CEDO pronunțată în anul 2022, în cauza Văleanu şi alţii împotriva României.

 

Societatea Civilă de Avocați Cincan & Constantin

TAG. Rata inflației pentru valoarea despăgubirilor cuvenite în baza Legii nr.165/2013