În prezent, legea 165/2013 nu are prevăzută o dată limită până la care comisiile de fond funciar ar trebui să soluționeze cererile de retrocedare a terenurilor, formulate în baza legii 18/1991 și a celorlalte acte normative de completare a acesteia.

In lipsa unui astfel de termen, persoanele ale căror dosare nu au fost finalizate de comisiile de fond funciar, au deschisă posibilitatea de a se adresa instanței de judecată pentru a solicita validarea calității de persoană îndreptățită și astfel de a-și valorifica în natură sau ulterior, prin despăgubiri, drepturile de proprietate.