In sedinta publica din data de 5 martie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila a admis sesizarea formulata de Tribunalul Dolj – Sectia contencios administrativ si fiscal referitoare la natura juridica a procesului-verbal de constatare a abaterilor si a stabilit prin Decizia nr. 14/2018 ca:

” 1. Natura juridica a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei reglementat de art. 6 alin. (6) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române”, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este aceea de act administrativ.

2. În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 raportat la dispozitiile art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare, hotarârea prin care se rezolva plângerea este supusa numai caii de atac a apelului.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.”

 

Sursa : www.scj.ro

Roxana Subtirelu

Studenta Anul IV la Facultatea de Drept