In sedinta publica din data de 5 martie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucure?ti – Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale referitoare la sistemul unitar de pensii publice si a stabilit prin Decizia nr. 15/2018 ca:

”În interpretarea dispozitiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperarea sumelor platite cu titlu de prestatii de asigurari sociale, în temeiul unei hotarâri judecatoresti desfiintate în calea de atac, se poate face de catre casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit, care constituie titlu executoriu.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.”

 

Sursa : www.scj.ro

Roxana Subtirelu

Studenta Anul IV la Facultatea de Drept