In sedinta publica din data de 5 martie 2018, constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Brasov – Sectia contencios administrativ si fiscal referitoare la constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale si a stabilit prin Decizia nr. 16/2018 ca:

” In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificarile ulterioare, stabileste ca:

-perioada de maximum 3 luni, pentru care Fondul de garantare poate prelua si plati creantele salariale ale angajatorului în insolventa, se situeaza în intervalul de referinta de 3 luni imediat anterioare deschiderii procedurii de insolventa – 3 luni imediat ulterioare deschiderii procedurii de insolventa;

-perioada de 3 luni, pentru care Fondul de garantare poate prelua si plati creantele salariale ale angajatorului în insolventa, se raporteaza exclusiv la data deschiderii procedurii insolventei.

Obligatorie, potrivit dispozi?iilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.”

 

Sursa : www.scj.ro

Roxana Subtirelu

Studenta Anul IV la Facultatea de Drept