In sedinta publica din data de 22 februarie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Iasi – Sectia de contencios administrativ si fiscal referitoare la legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a stabilit prin Decizia nr. 12/2018 ca:

”În interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:

– termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei ce i se datoreaza de catre debitor cu titlu de penalitati este termenul de prescriptie a executarii silite, de 3 ani, reglementat de art. 706 din Codul de procedura civila, termen care curge de la data executarii obligatiei sau, în caz de neexecutare, de la data expirarii termenului de trei luni, înauntrul caruia debitorul avea posibilitatea sa execute în natura obligatia;

– penalitatile stabilite în procent pe zi de întârziere se calculeaza de la momentul indicat în încheierea pronuntata în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, pâna la executarea obligatiei, dar nu mai târziu de momentul expirarii termenului de trei luni, înauntrul caruia debitorul avea posibilitatea sa execute în natura obligatia, în caz de neexecutare;

– în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, instanta de judecata poate stabili valoarea obiectului obligatiei la care se aplica penalitatile de întârziere stabilite în procent pe zi de întârziere, în ipoteza în care instanta prevazuta la art. 24 alin. (3) din aceeasi lege nu a stabilit acest lucru.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.”

 

Sursa : www.scj.ro

Roxana Subtirelu

Studenta Anul IV la Facultatea de Drept