Apărați-vă drepturile !

Plângere la CEDO. Refuzul autorităților Statului Român de a pune în executare hotărârile judecatorești având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ne confruntăm des cu situații în care persoanele îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, preluate abuziv de către stat în perioada comunistă, sunt lipsite de beneficiul hotărârilor obținute si al proprietății, întrucât diverse instituții și autorități publice refuză punerea în aplicare a deciziilor instanțelor, litigiile câștigate rămânând astfel fără o finalitate concretă.

Un prim exemplu este dat de refuzul Agenției Domeniului Statului ( ADS ) de a preda către comisiile de fond funciar competente terenurile care aparțin Statului Român și care, potrivit legii 163/2013, pot face obiectul unui astfel de transfer. De cele mai multe ori, ADS se limitează la a purta o simplă corespondență cu alte instituții, inclusiv cu Guvernul României, în încercarea de dovedi o îndeplinire formală a obligațiilor ce-i revin. În final, respectiva corespondență nu are niciun rezultat concret, iar persoanele îndreptățite la reconstituire nu se pot bucura de proprietatea efectivă asupra terenurilor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

În alte situații, ne confruntăm cu refuzul comisiilor de fond funciar de a-și îndeplini obligațiile trasate de legea 165/2013, chiar dacă aceste obligații sunt dispuse de o instanța definitiv.

În astfel de cazuri considerăm oportună formularea unei plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a statuat, în jurisprudența sa, faptul că executarea unei hotărâri judecătorești definitive face parte din noțiunea de proces. În acest sens, Statul și instituțiile publice au îndatorirea de a veghea la respectarea principiului legalității și de a executa de bunăvoie hotărârile judecătorești, orice încălcare a acestei obligații constituind o atingere adusă dreptului la un proces echitabil. “Când autoritățile sunt obligate să acționeze în executarea unei hotărâri judecătorești și omit să o facă, aceasta inerție atrage răspunderea Statului sub aspectul art.6 paragraful 1 din Convenție” (CEDO – cauza Scollo împotriva Italiei).

Societatea Civilă de Avocați Cincan & Constantin